vindpark_otera-kopi

Vindparker

Vi bygger den elektriske infrastrukturen i og rundt vindparker.

Vi legger alt av høyspent- og lavspentkabler i selve anlegget, og vi bygger tilførselslinjer og kabler frem til vindparken.
Vi tar oss av jording, måling og dokumentasjon, og vi legger også fiberkabler og sørger for terminering.