Skip to main content
elkraftmontør jobber på transformatorstasjonen

Stasjoner

Otera tilbyr bygging og vedlikehold av stasjonsanlegg.

Vi bygger og vedlikeholder store transformatorstasjoner med tilhørende styringssystemer, og vi leverer utvidelser i eksisterende stasjonsanlegg.

Vi gjennomfører bryterrevisjoner, og utfører endeavslutninger og skjøting av kabler på alle spenningsnivåer – også 420 kilovolt.