elkraftmontør jobber på transformatorstasjonen

Stasjoner

Otera tilbyr bygging og vedlikehold av stasjonsanlegg.

Vi bygger og vedlikeholder store transformatorstasjoner med tilhørende styringssystemer, og vi leverer utvidelser i eksisterende stasjonsanlegg.

Vi gjennomfører bryterrevisjoner, og utfører endeavslutninger og skjøting av kabler på alle spenningsnivåer – også 420 kilovolt.

Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge