elkraftmontør i mast

Distrubusjonsnett

Otera leverer montasjetjenester til nettselskaper i Norge og Sverige. Vi planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg.

Det finmaskede distribusjonsnettet består av titusenvis av kilometer med linjer, stolper, kabler og mindre trafoer. Vi bygger nye, moderne anlegg, og vi står for ombygging, rehabilitering, og drift og vedlikehold av eksisterende anlegg.

Vi gjennomfører inspeksjoner og befaringer, og har nødvendig mannskap i beredskap for å rykke raskt ut når feil oppstår.

Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge