Skip to main content
elkraftmontører ved skjev mast i snølendt terreng ser på helikopter

Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Vi bygger linjene, transformatorstasjonene og alt annet som trengs for å transportere strømmen fra kraftverket og hjem til deg.

Vi står også for drift og vedlikehold av strømnettet, og rykker ut om noe går galt. Det er vi som trosser snøstormen for å rydde opp når et tre har veltet over ei kraftlinje og tusenvis av mennesker er uten strøm.

Vi arbeider over hele landet, men har vårt tyngdepunkt i Sør-Norge.

Regionalnett

Otera utfører en rekke oppgaver på linjer og stasjonsanlegg på alle spenningsnivåer – opp til og med 420 kilovolt.

Distribusjonsnett

Otera leverer montasjetjenester til nettselskaper i Norge og Sverige. Vi planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg.

Stasjoner

Otera tilbyr bygging og vedlikehold av stasjonsanlegg.

Vindparker

Vi bygger den elektriske infrastrukturen i og rundt vindparker.