Skip to main content

Otera Infra håndterer høyspenttilførselen på nye E39 ved Mandal

6. juli 2021

Det bygges ny E39 mellom Mandal øst og Mandal by samt Fv 455 Lindeland til Ime, og Otera Infra har fått tildelt kontrakt fra Agder Energi Nett AS for å håndtere høyspenttilførselen. Den totale strekningen er 14 km hvorav 7 km er firefelts motorvei med fartsgrense på 110/t.

– Oterakonsernet er allerede sterkt inne som ansvarlig for elektroarbeidene på selve veianlegget som leverandør til AF Gruppen. At Otera også blir valgt som leverandør for høyspentarbeidene som leverandør til Agder Energi Nett viser bredden Otera har som en leverandør til samfunnskritisk infrastruktur, sier Aslak Andersen, daglig leder i Otera Infra.

Prosjektet deles opp i to deler. I del en skal Otera Infra legge rundt syv kilometer med 240 mm2 høyspentkabel og etablere fire nettstasjoner. Det skal også monteres lavspenttilførsel til to telefonmaster, en ved NS Flegemyran og en ved Mandalskrysset. Målet er at alle nettstasjoner skal være i drift til 01.juni i år.

I del to av prosjektet så skal det legges rundt fem kilometer med 240mm2 høyspentkabel i forbindelse med tilførselsvei til E39, samt etablere en frittstående nettstasjon og en nettstasjon i tunnel. I tillegg skal to kilometer med eksisterende høyspentlinje rives.

Nettstasjoner skal spenningsettes til 01. juni i år og eksisterende linje rives i høst.