Skip to main content

Company: Otera Traftec

Elektriker – Otera Traftec, Avaldsnes

Otera Traftec AS planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Selskapet leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane og har en bred geografisk dekning over hele landet.

Vi søker nå etter en dyktig elektriker til vår avdeling som holder til på Avaldsnes. Avdelingen der drifter og vedlikeholder elektro tekniske installasjoner på vei og i tunnel for Fylkeskommunen.

Sentrale arbeidsoppgaver som elektriker hos oss er

 • Feilsøking og feilretting på eksisterende anlegg
 • Gjennomføring av nyinstallasjoner og renovasjoner av eksisterende anlegg
 • Periodisk vedlikehold
 • Rapportering og dokumentasjonsarbeid
 • Mindre prosjekt arbeider
 • Termografering og internkontroll

For å kunne søke må du ha

 • Fagbrev elektriker Gr. L eller tilsvarende relevant fagbrev (eks. energimontør)
 • Erfaring med tilsvarende oppgaver er en fordel, men ikke et krav
 • Førerkort for tunge kjøretøy (C1) samt henger er en fordel, men ikke et krav
 • Da vi i stor grad arbeider papirløst er det ønskelig at du innehar grunnleggende datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig

Vi ser etter deg som

 • Er erfaren eller nyutdannet
 • Står på, tar ansvar og holder deg faglig oppdatert
 • Alltid tenker egen og andres sikkerhet før utførelse av arbeid
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Er løsningsorientert og kan jobbe selvstendig
 • Prater og samarbeider godt med de ulike fagområdene
 • Er nøyaktig, strukturert og systematisk i arbeidet
 • Er positiv og fleksibel og bidrar ekstra når det trengs

Hos oss i Otera Traftec får du

 • Varierte arbeidsoppgaver i et landsdekkende firma
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i ett selskap i vekst
 • Hyggelige kollegaer i et kompetent og uformelt miljø der trivsel og utvikling er viktig for oss
 • En kultur der vi tar vare på hverandre slik at hver medarbeider kommer trygt hjem
 • Økonomisk støtte til trening
 • Servicebil
 • Konkurransedyktige betingelser med bla. AFP og helseforsikring
 • Mulighet for videreutvikling i regi av Oteraskolen

Er du den vi ser etter? Send oss en CV og noen ord om hvem du er (søknad sendes via finn.no). Søknadsfrist: snarest.

Om Otera
Otera AS er et privat infrastruktur-selskap bestående av over 500 hverdagshelter som med kompetanse og teknologi bygger og drifter vårt elektriske samfunn. Vi har spesialisert oss på elektrisk infrastruktur innen elkraftproduksjon og samferdsel, og drifter høyspent- og lavspentanlegg samt sørger for strøm til vei og bane i hele landet. 

Otera AS består av selskapene Otera Infra med hovedkontor i Kristiansand, og Otera Traftec med hovedkontor i Froland. Vår eier er Vinci Energies Norway AS.

Elektrikere/energimontør – Otera Traftec, Trondheim

I Otera Traftec prosjekterer, modellerer, monterer, drifter og vedlikeholder vi alle typer elektriske anlegg innenfor samferdsel, og leverer komplette elektrotekniske installasjoner til vei, tunnel og jernbane. Selskapet har en bred geografisk dekning og utfører prosjekter over hele landet.

For å møte økt etterspørsel, søker vi nå etter flere elektrikere/energimontører til vår avdeling som holder til i Trondheim. Avdelingen drifter og vedlikeholder veier og tunneler i hele Trøndelag mot Innlandet og Møre. Avdelingen holder til i Torgårstrøa 1 på Tiller og består i dag av 30 dedikerte medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Feilsøking og feilretting på eksisterende anlegg
 • Gjennomføring av nyinstallasjoner og renovasjoner av eksisterende anlegg
 • Periodisk vedlikehold
 • Rapportering og dokumentasjonsarbeid
 • Mindre prosjekt arbeider
 • Termografering og internkontroll
 • Reising ved behov

For å kunne søke må du ha

 • Fagbrev elektriker Gr. L eller tilsvarende relevant fagbrev (eks. energimontør/automatiker)
 • Erfaring med tilsvarende oppgaver er en fordel, men ikke et krav
 • Førerkort for tunge kjøretøy (C1) samt henger er en fordel, men ikke et krav
 • Da vi i stor grad arbeider papirløst er det ønskelig at du innehar grunnleggende datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig

Vi ser etter deg som

 • Er erfaren eller nyutdannet
 • Står på, tar ansvar og holder deg faglig oppdatert
 • Alltid tenker egen og andres sikkerhet før utførelse av arbeid
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Er løsningsorientert og kan jobbe selvstendig
 • Prater og samarbeider godt med de ulike fagområdene
 • Du er nøyaktig, strukturert og systematisk i arbeidet
 • Du er positiv og fleksibel og bidrar ekstra når det trengs

Hos oss i Otera Traftec får du

 • Varierte arbeidsoppgaver i et landsdekkende firma
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i ett selskap i vekst
 • Hyggelige kollegaer i et kompetent og uformelt miljø der trivsel og utvikling er viktig for oss
 • En kultur der vi tar vare på hverandre slik at hver medarbeider kommer trygt hjem
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Servicebil
 • Oteraskolen

Send oss en CV og noen ord om hvem du er (søknad sendes via finn.no).

Søknadsfrist: snarest og senest innen 05.02.2023. Vi kjører løpende intervjuer.

Om Otera
Otera AS er et privat infrastruktur-selskap bestående av over 500 hverdagshelter som med kompetanse og teknologi bygger og drifter vårt elektriske samfunn. Vi har spesialisert oss på elektrisk infrastruktur innen elkraftproduksjon og samferdsel, og drifter høyspent- og lavspentanlegg samt sørger for strøm til vei og bane i hele landet. 

Otera AS består av selskapene Otera Infra med hovedkontor i Kristiansand, og Otera Traftec med hovedkontor i Froland. Vår eier er Vinci Energies Norway AS.

Elektrikere – Otera Traftec, Froland og Kristiansand

I Otera Traftec prosjekterer, modellerer, monterer, drifter og vedlikeholder vi alle typer elektriske anlegg innenfor samferdsel, og leverer komplette elektrotekniske installasjoner til vei, tunnel og jernbane. Selskapet har en bred geografisk dekning og utfører prosjekter over hele landet.

For å møte økt etterspørsel, søker vi nå etter flere elektrikere til vår avdeling som holder til i Kristiansand og på Froland. Avdelingen drifter og vedlikeholder veier og tunneler i hele Agder, samt utfører små prosjekter i fylket, og har kunder som bla. Statens vegvesen og Fylkeskommune.

Sentrale arbeidsoppgaver som elektriker her hos oss er

 • Feilsøking og feilretting på eksisterende anlegg
 • Gjennomføring av nyinstallasjoner og renovasjoner av eksisterende anlegg
 • Periodisk vedlikehold
 • Rapportering og dokumentasjonsarbeid
 • Mindre prosjekt arbeider
 • Termografering og internkontroll
 • Reising ved behov

For å kunne søke må du ha

 • Fagbrev elektriker Gr. L eller tilsvarende relevant fagbrev (eks. energimontør/automatiker) – lærlinger er også velkomne til å søke
 • Erfaring med tilsvarende oppgaver er en fordel, men ikke et krav
 • Førerkort for tunge kjøretøy (C1) samt henger er en fordel, men ikke et krav
 • Da vi i stor grad arbeider papirløst er det ønskelig at du innehar grunnleggende datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig

Vi ser etter deg som

 • Er erfaren eller nyutdannet/lærling
 • Står på, tar ansvar og holder deg faglig oppdatert
 • Alltid tenker egen og andres sikkerhet før utførelse av arbeid
 • Bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Er løsningsorientert og kan jobbe selvstendig
 • Prater og samarbeider godt med de ulike fagområdene
 • Du er nøyaktig, strukturert og systematisk i arbeidet
 • Du er positiv og fleksibel og bidrar ekstra når det trengs

Hos oss i Otera Traftec får du

 • Varierte arbeidsoppgaver i et landsdekkende firma
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i ett selskap i vekst
 • Hyggelige kollegaer i et kompetent og uformelt miljø der trivsel og utvikling er viktig for oss
 • En kultur der vi tar vare på hverandre slik at hver medarbeider kommer trygt hjem
 • Konkurransedyktige betingelser bla. AFP og Helseforsikring
 • Servicebil
 • Oteraskolen

Er du den vi ser etter? Send oss en CV og noen ord om hvem du er (søknad sendes via finn.no). Søknadsfrist: snarest.

Om Otera
Otera AS er et privat infrastruktur-selskap bestående av over 500 hverdagshelter som med kompetanse og teknologi bygger og drifter vårt elektriske samfunn. Vi har spesialisert oss på elektrisk infrastruktur innen elkraftproduksjon og samferdsel, og drifter høyspent- og lavspentanlegg samt sørger for strøm til vei og bane i hele landet. 

Otera AS består av selskapene Otera Infra med hovedkontor i Kristiansand, og Otera Traftec med hovedkontor i Froland. Vår eier er Vinci Energies Norway AS.

Prosjektleder – Otera Traftec, Froland

Vi i Otera Traftec prosjekterer, modellerer, monterer og vedlikeholder alle typer elektriske anlegg innenfor samferdsel, og leverer komplette elektrotekniske installasjoner til vei, tunnel og jernbane. Selskapet har en bred geografisk dekning og utfører prosjekter over hele landet.

Avdeling Agder som holder til i Kristiansand og på Froland, drifter og vedlikeholder veier og tunneler i hele Agder, og har kunder som bla. Statens vegvesen og fylkeskommune. For å møte økt etterspørsel, søker vi etter prosjektleder til vår avdeling som holder til i Froland. Avdelingen drifter, vedlikeholder og utfører prosjekter i hele Agder, og av og til også utenfor fylkesgrensen.

Sentrale arbeidsoppgaver som prosjektleder hos oss er:

 • Overordnede ansvaret for planlegging, innkjøp, gjennomføring, overlevering og dokumentasjon av kontraktene og prosjektene i avdelingen
 • Sikre at arbeidet gjennomføres med god lønnsomhet og leveres iht. kundens og byggherrens forventninger og krav
 • Sikre effektiv planlegging og utnyttelse av personell, maskiner og utstyr mellom prosjekter og andre oppgaver i avdelingen
 • Økonomiansvar for kontraktene/prosjektene, fakturere og rapportere
 • Ivareta HMS i alle ledd og aktivt bidra til en trygg arbeidsplass
 • Engasjere og motivere våre montører og anleggsledere samt bidra til et fortsatt godt samarbeid på tvers i avdelingen
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi ser etter deg som har

 • Fagskole fortrinnsvis innen elkraft
 • Relevant fagbrev som Elektriker, Energimontør eller Automatiker
 • Flere års erfaring innen prosjektledelse/anleggsledelse
 • God kontraktforståelse og kjennskap til dagens krav
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Personlige egenskaper som vi ønsker at du har, er at

 • Du jobber målrettet og med god gjennomføringsevne
 • Du setter kunden i fokus og holder det du lover
 • Du har stor interesse for IT systemer og muligheten som ligger i kontinuerlige forbedringer
 • Du er proaktiv og løsningsorientert
 • Du har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter
 • Du er positiv og fleksibel og bidrar ekstra når det trengs

Hos oss får du

 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i ett selskap i vekst
 • Hyggelige kollegaer i et kompetent og uformelt miljø der trivsel og utvikling er viktig for oss
 • En kultur der vi tar vare på hverandre slik at hver medarbeider kommer trygt hjem
 • Konkurransedyktige betingelser med blant annet AFP og Helseforsikring
 • Økonomisk støtte til trening
 • Kursing og skole via Oteraskolen

Er du den vi ser etter? Send oss en CV og noen ord om hvem du er (søknad sendes via finn.no). Søknadsfrist: snarest.

Om Otera
Otera AS er et privat infrastruktur-selskap bestående av over 500 hverdagshelter som med kompetanse og teknologi bygger og drifter vårt elektriske samfunn. Vi har spesialisert oss på elektrisk infrastruktur innen elkraftproduksjon og samferdsel, og drifter høyspent- og lavspentanlegg samt sørger for strøm til vei og bane i hele landet. 

Otera AS består av selskapene Otera Infra med hovedkontor i Kristiansand, og Otera Traftec med hovedkontor i Froland. Vår eier er Vinci Energies Norway AS.

Anleggsleder og montør – Otera Traftec, Langhus

Otera Traftec bygger, drifter og vedlikeholder elektroteknisk infrastruktur og belysning langs vei og i tunnel. I tillegg er vi spesialister på utbygging, drift og vedlikehold av elektriske lynladeranlegg.

Avdelingen vår på Østlandet dekker området Oslo, Viken og Innlandet, med kontorer på Langhus, Frogner og Hamar. Avdelingen har flere store vedlikeholdsavtaler med Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner, samt utbygningsavtaler for ladeanlegg for elektriske kjøretøy.

For å kunne møte økt etterspørsel, søker vi nå etter nye anleggsledere og montører innenfor e-mobility.

Sentrale arbeidsoppgaver anleggsleder

 • Har i samarbeid med prosjektleder ansvaret for planlegging, innkjøp, gjennomføring, overlevering og dokumentasjon av kontraktene og prosjektene i avdelingen
 • Sikre at arbeidet gjennomføres med god lønnsomhet og leveres iht. kundens og byggherrens forventninger og krav
 • Sikre effektiv planlegging og utnyttelse av personell, maskiner og utstyr mellom prosjekter og andre oppgaver i avdelingen
 • Ivareta HMS i alle ledd og aktivt bidra til en trygg arbeidsplass
 • Engasjere og motivere våre medarbeidere, samt bidra til et fortsatt godt samarbeid på tvers i avdelingen
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner anleggsleder anleggsleder

 • Fagbrev elektriker eller energimontør
 • Fagskole fortrinnsvis innen elkraft er en fordel, men ikke et krav
 • Det er ønskelig med flere års erfaring innen anleggsledelse
 • Da vi i stor grad arbeider papirløst er det ønskelig at du innehar grunnleggende datakunnskaper
 • Da vi i stor grad arbeider papirløst er det ønskelig at du innehar grunnleggende datakunnskaper. Kjennskap til Dynamics 365 er en fordel, men ikke et krav
 • Førerkort klasse B, og hengerlappen (BE) er en fordel
 • God kontraktforståelse og kjennskap til dagens krav
 • God norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne

Sentrale arbeidsoppgaver montør

 • Bygge elektriske anlegg for forsyning av elektriske kjøretøy, hurtig og lynladere
 • Gjennomføring av nyinstallasjoner og renovasjoner av eksisterende anlegg
 • Periodisk vedlikehold
 • Rapportering og dokumentasjonsarbeid
 • Prosjektarbeid
 • Installasjon/ idriftsettelse av ladeinfrastruktur med hurtigladestasjoner og depotanlegg
 • Internkontrollarbeid iht. NEK405

Kvalifikasjoner montør

 • Fagbrev elektriker eller energimontør
 • Erfaring med tilsvarende oppgaver er en fordel, men ikke et krav
 • Førerkort klasse B, og hengerlappen (BE) er en fordel
 • Da vi i stor grad arbeider papirløst er det ønskelig at du innehar grunnleggende datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper – både muntlig og skriftlig
 • En del reisevirksomhet må påregnes

Vi ser etter deg som har interesse for e-mobility. Du liker å stå på, tar ansvar og ikke minst holder deg faglig oppdatert. I denne rollen er det viktige å tenke på egen og andres sikkerhet før utførelse av arbeid. Vi er i tillegg ute etter en deg som er løsningsorientert, og trives både med å jobbe selvstendig som sammen med andre.

Vi er høyt og lavt i løpet av en arbeidsdag så god fysisk form er en selvfølge samt at du trives med å jobbe ute. Du er ikke redd for å ta i et tak og jobber for et godt arbeidsmiljø.

Hos oss får du

 • Varierte arbeidsoppgaver i et landsdekkende firma
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i ett selskap i vekst
 • Hyggelige kollegaer i et kompetent og uformelt miljø der trivsel og utvikling er viktig for oss
 • En kultur der vi tar vare på hverandre slik at hver medarbeider kommer trygt hjem
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Servicebil
 • Kursing og skole via Oteraskolen

Er du den vi ser etter? Send oss en CV og noen ord om hvem du er (søknad sendes via finn.no). Søknadsfrist: snarest.

Om Otera AS
Otera AS er et privat infrastruktur-selskap som består av Otera Infra med hovedkontor i Kristiansand og Otera Traftec med hovedkontor i Froland. Vi har over 500 hverdagshelter som med kompetanse, teknologi og iver, bygger og drifter vårt elektrisk samfunn. Våre eiere er Roadworks (80,5 prosent) og Agder Energi (19,5 prosent).