Skip to main content

Bytte av høyspent sjøkabel i Geiterøysundet

31. mai 2022

Otera Infra har fått i oppdrag av Lede om å fjerne eksisterende høyspentkabel og legge ny mellom Geiterøya og Langøya, som ligger på utsiden av Langesund.

Bakgrunn

I 2021 fikk Otera Infra prosjektet med å flytte høyspentkabel mellom Geiterøya og Langøya grunnet sprengning og mudring for å utvide skipsleia.

– Prosjektet ble gjennomført med stor suksess og vi fikk gode tilbakemeldinger fra kunde, forteller Charles Wilhelmsen, avdelingsleder Grenland i Otera Infra.

Senere samme år fikk en stor supplybåt problemer med motorer og fremdrift, noe som medførte at skipet måtte kaste anker. I denne prosessen dro ankeret med seg høyspentkabelen som Otera Infra hadde lagt tidligere det året. Kabelen ble dratt til siden og deretter ut av posisjon ved landtak. Resultatet er at sjøkabelen nå ligger en meter over havbunnen.

Ny kabel

Kommende uke skal Otera Infra legge ny sjøkabel. Traseen litt annerledes enn sist som illustrasjonen viser.

– Vi er godt fornøyde med å få oppdraget med å legge en ny sjøkabel når først uhellet var ute. Vi har god erfaring med denne type prosjekt, avslutter Wilhelmsen.

Kartet viser gammel og ny trasé.