mann som står med trommel ifm jernbaneelektro

Bane

Vi sørger for strøm og elektroinstallasjoner langs jernbaner og sporveier.

Vi legger strøm langs skinnegangen. Vi bygger og kobler på transformatorstasjoner, og vi tar ut strøm til sporvekslere, lys og servicestasjoner.

Vi bygger også anlegg for togvarme, der tog parkeres og kobles til for å holde seg varme i løpet av natten eller vinterhalvåret.

Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge