Skip to main content

AUS prosjekt i Otera Infra: Ikke et arbeid for sarte sjeler

6. oktober 2021

Otera Infra har hatt et spennende arbeid under spenning (AUS) oppdrag. Det var en bryter på en transformatorstasjon som måtte byttes og utfordringen var at denne bryteren var på en samleskinne hvor strømmen ikke kunne slås av. Spenningsnivået på anlegget er 132 000 volt.

På den aktuelle stasjonen er det jernbane, sammenkobling med Statnett og et par kraftverk som mater inn. For å få til en utkobling ble det koordinert med Statnett og tilknyttede kraftverk da strømproduksjonen måtte justere ned.

– Jobben oppleves som veldig trygg. Vi har gode rutiner vi går gjennom før arbeidet utføres, forteller Andre Skjebstad, prosjektleder i Otera Infra.

Det ble brukt en isolert arbeidsplattform som isolerer montøren fra jord. Arbeidsplattformen kan bygges etter ønsket lengde, og i dette tilfellet var den åtte meter lang med bardunering på fem meter. Montøren bruker også en AUS-drakt med metalltråder der strømmen ledes til alle deler av drakten. Drakten leder dermed strøm som kobles på spenningen for å ha samme potensialet.

– Jeg synes det mest utfordrende med jobben er avstanden på samleskinnen som vi kobler til og i fra på. Montøren på plattformen er nødt til å sikre seg slik at om han eksempelvis skulle få et illebefinnende så vil han ikke komme i kontakt med de andre samleskinnene som han ikke jobber på, avslutter Andre Skjebstad.