Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen

Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Nyheter

Grønt skifte: Otera Infra bytter til nye LED lamper på E18 mellom Grimstad og Kristiansand

I disse dager blir det byttet i overkant av 1900 lamper på strekningen mellom Grimstad og Kristiansand. Det er nye moderne LED lamper som gjør at v…
fire elkraftmontører ved strømmaster i vinterlandskap

Hektisk helg for drift- og vedlikeholdsavdelingen i Otera Infra

Over 30 montører fra Otera Infra var i sving gjennom helgen i Sirdal og nabokommunene for å løse strømbruddet i forbindelse med uværet.
to menn smiler og hilser med albuen etter signert kontrakt

Otera Infra etablerer seg på Sunnmøre

Otera Infra signerte i dag kontrakt med Mørenett AS om utførelse av el-entreprenørtjenester for Mørenett sine anlegg.
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge