Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen

Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Nyheter

Otera Infra håndterer høyspenttilførselen på nye E39 ved Mandal

Det bygges ny E39 mellom Mandal øst og Mandal by samt Fv 455 Lindeland til Ime, og Otera Infra har fått tildelt kontrakt fra Agder Energi Nett AS f…

Otera Traftec fortsetter å drifte og vedlikeholde elektriske anlegg i tunneler og veilys i Agder

Fra 1. september har Otera Traftec ansvaret for drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg på og langs riks- og fylkesveier i he…

Grønt skifte: Otera Traftec har montert radarstyrte LED lys på gamle E18 ved Omresletta

Otera Traftec har montert smart belysning på Omresletta utenfor Grimstad.
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge