Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen

Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Nyheter
mann som står med trommel ifm jernbaneelektro

Nytt digitalt signalsystem på Røros- og Solørbanen

Otera Infra har vunnet kontrakt for å klargjøre for montering av et nytt digitalt signalsystem på Røros- og Solørbanen.

Stor oppgradering av Vålerengtunnelen

Otera Traftec er i full gang med å oppgradere det elektriske anlegget i Vålerengtunnelen. Arbeidene startet i februar 2020.

Otera Traftec har montert en unik lysopplevelse i Spiralen

Otera Traftec har bistått Drammen kommune med å skape en helt spesiell visuell opplevelse i Spiralen, en heliksformet biltunnel, som ligger i Brage…
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge