Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn

Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen

Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Nyheter

Grønt skifte: Otera Traftec har montert radarstyrte LED lys på gamle E18 ved Omresletta

Otera Traftec har montert smart belysning på Omresletta utenfor Grimstad.

Ny regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon

Otera Infra skal stå for bygging av ny regionalnettforbindelse mellom Finså kraftverk og Ertsmyra transformatorstasjon for Agder Energi Nett AS. Pr…
mann som står med trommel ifm jernbaneelektro

Nytt digitalt signalsystem på Røros- og Solørbanen

Otera Infra har vunnet kontrakt for å klargjøre for montering av et nytt digitalt signalsystem på Røros- og Solørbanen.
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge