Med kompetanse, teknologi og iver bygger og drifter vi et elektrisk samfunn.

Koronaviruset: Hvordan vi møter situasjonen. Les mer her.

Elkraft
ill-elkraft

Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Mer om energi og elkraft
Samferdsel
1ill-samferdsel

Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Mer om samferdsel