• MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

  • MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

  • MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

  • elkraftmontør i arbeidstøy på truger i vinterlandskap

    MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

Nyheter
parkerte liftbiler utenfor gule garasjedører

Otera Traftec fortsetter oppgraderingen av bilflåten

Otera Traftec planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Ettersom selskapet leverer komplette elektr…

Bytte av høyspent sjøkabel i Geiterøysundet

Otera Infra har fått i oppdrag av Lede om å fjerne eksisterende høyspentkabel og legge ny mellom Geiterøya og Langøya, som ligger på utsiden av Lan…

Oppland Elektro har inngått storkontrakt

Oppland Elektro AS har inngått rammeavtale verdt over 100 millioner med Telenor Infra. Avtalen gjelder utbygging, sanering og ettersyn av master og…
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge