• MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

  • MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

  • MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

  • elkraftmontør i arbeidstøy på truger i vinterlandskap

    MED KOMPETANSE OG TEKNOLOGI BIDRAR VI TIL Å ELEKTRIFISERE NORGE

Nyheter
bygging av ny transformatorstasjon

Bygging av Storebotn transformatorstasjon

Når Storebotn transformatorstasjon nå blir bygd, har Otera Infra hatt ansvaret for omlegging av 132 kV luftlinje og montasje av 132 kV utendørsanle…

Otera Infra inngår storkontrakt

Agder Energi Nett har valgt Otera Infra som A leverandør til rammeavtalene på SmartNett Sør. Otera Infra skal levere utbyggings-, drifts- og vedlik…
store strømmaster i skogen med snø på bakken

Sanering av Vardefjell taubane

Oppland Elektro AS har fått i oppdrag av Telenor Infra å sanere Vardefjell taubane i Mosjøen.
Otera Traftec AS

Bjørumsvegen 27
4820 Froland
Norge

Otera Infra AS

Stemmane 4C
4636 Kristiansand
Norge