20111206_015-kopi

Veilys

Otera sørger for opplyste veier over hele landet.

Opplyste veibaner øker trafikksikkerheten. Otera reiser stolpene og trekker strømkablene som skal til for å lyse opp kommunale, fylkeskommunale og statlige veistrekninger.

Vi drifter og vedlikeholder også veilys og andre elektroinstallasjoner på en rekke veistrekninger i Norge. 

Otera har personlifter og arbeidsplattformer egnet for alle typer høydeoppdrag. Våre servicebiler er spesialutrustet for rask, sikker og fleksibel gjennomføring av oppdrag.