5732_otera_granfostunnel_0365-kopi

Tunnel

Moderne tunneler er proppet med høyteknologi. Otera installerer utstyret som gjør tunnelene sikrere.

I tunneler prosjekterer, monterer og drifter vi elektroinstallasjoner som for eksempel belysning, telefoni, nødtelefoni, automasjon, variable skilt, UPS-anlegg, radio, nødradio, rømningslys og ventilasjon.

Otera har personlifter og arbeidsplattformer egnet for alle typer høydeoppdrag. Våre servicebiler er spesialutrustet for rask, sikker og fleksibel gjennomføring av oppdrag.