Referanser

Her er noen av våre kunder innen samferdsel.

SKANSKA
For Skanska har Otera levert store prosjekter innen tunnel og veilys. Eksempler er Granfosstunnelene i Oslo og Baneheia- og Oddernestunnelene i Kristiansand.

AF GRUPPEN
For AF Gruppen leverer Otera alt av elektrotjenester til tidenes største norske veiprosjekt: Utbygging av ny motorvei mellom Arendal og Tvedestrand, i regi av Nye Veier.

AGDER OPS
For Agder OPS har Otera bygget all elektro-infrastruktur knyttet til ny motorvei mellom Kristiansand og Grimstad. Otera har også bygget om all kryssende elkraftstruktur (høyspent og lavspent). Otera har i tillegg en 25 år lang drifts- og vedlikeholdsavtale på samme veistrekning.

STATENS VEGVESEN
For Statens Vegvesen har Otera levert alt elektroarbeid knyttet til Festningstunnelen og Smihagentunnelen i Oslo, Lindeskreda-tunnelen utenfor Sogndal og VågslidtunnelenPresturatunnelen og Jønjiljo-tunnelen i Telemark. Vi har også levert veilysanlegg for Statens Vegvesen en rekke steder i landet.

KOMMUNER I AGDER-FYLKENE
For 15 kommuner i begge Agder-fylkene har Otera ansvar for drift og vedlikehold av veilys.

INFRANORD NORGE
For Infranord Norge har vi levert alt elektroarbeid knyttet til en hensettingsplass for tog på Ski.