ladestasjoner_otera

Ladestasjoner

Otera bygger moderne ladestasjoner som gir økt fremkommelighet for en stadig økende andel elbiler veiene.

Ladestasjonene bygges for Grønn Kontakt, et landsdekkende selskap som allerede drifter 200 ladestasjoner og som stadig bygger ut flere.