Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Smartere veier og baner er tryggere veier og baner. Otera er med på å utvikle og bygge fremtidens veier og baner med tekniske løsninger som verner om liv og helse. Otera tilbyr sikkerhetsløsninger som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Otera prosjekterer, leverer, monterer og vedlikeholder alle typer lysanlegg. Og vi bidrar med infrastruktur som kameraer, fiberkommunikasjon til overvåkningssentraler, klimastasjoner og gassdeteksjon. Dette gir økt trafikksikkerhet og økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Vi er autorisert for bygging av høyspent, lavspent og ekomnett.

Tunnel

Moderne tunneler er proppet med høyteknologi. Otera installerer utstyret som gjør tunnelene sikrere.

Les mer

Ladestasjoner

Otera bygger moderne ladestasjoner som gir økt fremkommelighet for en stadig økende andel elbiler veiene.

Les mer

Kontaktpersoner samferdsel