Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

Smartere veier og baner er tryggere veier og baner. Otera er med på å utvikle og bygge fremtidens veier og baner med tekniske løsninger som verner om liv og helse. Otera tilbyr sikkerhetsløsninger som tar hensyn til miljø, sikkerhet og økonomi.

Otera prosjekterer, leverer, monterer og vedlikeholder alle typer lysanlegg. Og vi bidrar med infrastruktur som kameraer, fiberkommunikasjon til overvåkningssentraler, klimastasjoner og gassdeteksjon. Dette gir økt trafikksikkerhet og økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Vi er autorisert for bygging av høyspent, lavspent og ekomnett.

Tunnel

Moderne tunneler er proppet med høyteknologi. Otera installerer utstyret som gjør tunnelene sikrere.

Les mer

Ladestasjoner

Otera bygger moderne ladestasjoner som gir økt fremkommelighet for en stadig økende andel elbiler veiene.

Les mer

Kontaktpersoner samferdsel

1per_mikalsen_1441-(1)-kopi

Per Mikalsen

Direktør samferdsel og innkjøp
(+47) 909 10 320
otera_1009-(1)

Erling L. Knutsen

Senior prosjektleder
(+47) 917 78 927
geir_heddeland_1310-(1)

Geir Heddeland

Prosjektleder
(+47) 948 27 468
per_tveiten_1286-(1)

Per Tveiten

Samferdsel marked
(+47) 994 67 475
otera_1133-(1)

Steffen Hansen

Prosjektleder ladestasjoner
(+47) 954 82 080
svein_erik_fone_2694-(1)

Svein Erik Fone

Marked og faglig ansvarlig samferdsel
(+47) 992 45 086
tor_olav_ramse_1294-(1)

Tor Olav Ramse

Samferdsel Agder
(+47) 916 13 647