Samfunnsansvar i Roadworks konsern

Otera Infra AS er en del av Roadworks konsern og alle selskaper i konsern følger en felles plattform for Corporate Social Responsibility (CSR). CSR er på norsk betegnet som næringslivets samfunnsansvar som handler om på hvilken måte verdier blir skapt. I Roadworks kaller vi det Veivalg.

For å lese mer om Veivalg - klikk her.