Leverandørkrav

Otera vektlegger profesjonelle prosesser ved alle innkjøp og skal bli oppfattet som en pålitelig aktør der likebehandling skal gi en trygghet ovenfor våre leverandører. 

Oteras innkjøp av varer og tjenester er basert på anbudskonkurranse til prosjekter samt rammeavtaler med grossister og direkteleverandører. Krav til HMS, kvalitet, miljø, etiske retningslinjer og god forretningsskikk er svært viktige faktorer for Otera ved innkjøp.

Standardbetingelser for innkjøp i Otera (last ned PDF) gjelder for alle leveranser fra leverandør av varer og/- eller tjenester til Otera AS og datterselskap.

Elektronisk faktura

Vi ønsker å redusere kostnadene både for oss og leverandørene våre. Derfor aksepterer vi kun elektronisk faktura. Elektronisk faktura reduserer behandlingstiden, øker kvaliteten og utgjør en felles innsats for miljøet gjennom redusert papirbruken. 

Les mer om hvordan du sender oss en elektronisk faktura

Vi understreker at fakturaer som sendes per e-post ikke regnes som elektroniske fakturaer. For mer info se www.anskaffelser.no.

Forretningsetikk

Otera stiller krav til at våre leverandører og andre forretningsforbindelser følger våre etiske retningslinjer. Det skal arbeides for at disse retningslinjene gjøres gjeldende gjennom kontrakter og andre samarbeidsavtaler.

HMS, kvalitet og miljø

Otera stiller krav til at våre leverandører og andre forretningsforbindelser følger våre krav om HMS, kvalitet og miljø.