20131106_7441

Om Otera

Otera er en stor organisasjon med to selskaper og rundt 350 medarbeidere. Vi har tilgang på de mest avanserte teknologiske løsningene og er rustet til å ta på oss store, komplekse prosjekter. Samtidig er vi en smidig, fleksibel organisasjon fordi vi har korte beslutningslinjer, tradisjon for å finne løsninger og arbeidskultur med stor innsatsvilje.

Effektiv utnyttelse av elektrisk energi er en av de viktigste drivkreftene i samfunnsutviklingen. Oteras kjernevirksomhet er å koble samfunnet til kraftkildene. Vi prosjekterer, monterer, kontrollerer, vedlikeholder og reparerer strømsystemer i krevende prosjekter for offentlig og privat virksomhet.

Otera tar ansvar for elektrisk infrastruktur innen samferdsel, elkraftproduksjon og telecom. Vi bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg og vi sørger for strøm til vei, bane og lufttrafikk i hele landet. Når det bygges ut klimavennlige kraftkilder som vind, vann og fjernvarme, når infrastrukturen i samfunnet automatiseres eller kobles til avansert datateknologi, sørger Otera for at elektrisiteten flyter som den skal.

God prosjektledelse

I Otera ser vi etter den mest kostnadseffektive prosjektmodellen for våre kunder. Vi leverer god prosjektledelse, samspill med kunder og partnere, og skreddersydde løsninger. Otera arbeider med effektiv og nytenkende utnyttelse av materiell og ressurser for å sikre kunden service og kvalitet til konkurransedyktige priser. Vi vil forstå hva kunden har behov for, og jobber konstant for å strekke oss enda lenger gjennom systematisk evaluering, kompetanseheving og fremsyn.

Vår organisasjon

Hovedkontoret er i Kristiansand, men vi har kontorer også i Skien, Arendal, Mandal, Lyngdal, Flekkefjord, Evje og Valle - og ellers ute på oppdrag over hele Norge.

Otera Infra er eid av Roadworks AS (51%) og Agder Energi (49%).

Samfunnsansvar

Otera er en viktig leverandør i en samfunnskritisk bransje. Vi er miljøbevisste, opptatt av fag, helse og sikkerhet. Vi skaper lønnsomme arbeidsplasser med betydelige ringvirkninger, og vi har en høy etisk standard.

Vår kjernevirksomhet er i seg selv samfunnsbyggende. Derfor ligger det i Oteras natur at vi skal ta ansvar for samfunnet vi er med på å bygge. Oteras arbeid med samfunnsansvar er basert på våre kjerneverdier: nærhet, troverdighet, handlekraft og nytenkning. 

Verdier

I Otera har vi fire grunnleggende kjerneverdier:

Nærhet

Vi skal utvikle, stille opp og være tilgjengelige for våre kunder.

Troverdighet

Vi skal være til å stole på og levere som forventet.

Handlekraft

Vi skal være profesjonelle, skape resultater og være lønnsomme.

Nytenkning

Vi skal være løsningsorienterte, fleksible og innovative.