sandviken_foto
Otera Ratels montører klarte å gjennomføre 18 utkoplinger i anleggsperioden uten å forstyrre produksjonen til fabrikkanlegget til Sandvik Materials Technology. Foto: Sandvik Materials Technology

Sikret strøm til svensk stålgigant

Oteras høyspentspesialister har bidratt til å sikre kraftforsyningen til Sandvik Materials Technologys gigantiske industrianlegg i Sandviken i Sverige.

Det svenske industrikonsernet er en av verdens ledende metallurgiske aktører og produserer høyverdig metall til verktøy- og maskinprodusenter over hele kloden. Sikker tilførsel av kraft er alfa og omega for selskapet. 

Da fabrikkanleggets gamle koplingsstasjon skulle byttes ut i et nytt og større, innendørs anlegg, fikk Otera jobben med å kople fra gammelt anlegg og fase inn det nye. Det er en såkalt GIS-stasjon, som er gassisolert for å gi høyere ytelse og sikrere krafttilførsel.

– Vi har vært med og koplet en av Sveriges største og aller råeste GIS koplingsstasjoner. Oppdraget har vært teknisk utfordrende, men utrolig spennende, sier Olle Hällström. Han er avdelingssjef kabelteknikk i Otera Ratel AB.

Arbeidet med omkoplingen startet i vår, og er nylig avsluttet. Otera har hatt fem montører på jobben.

STORE KRAV
For Sandvik Materials Technology var det helt avgjørende at fabrikken beholdt kraftforsyningen mens arbeidet med koplingsstasjonen pågikk. For Hellstrøm og hans kolleger bød det på store utfordringer.

­ – Vi var helt avhengige av et godt og tett samarbeid med fabrikkledelsen for å få til en omkopling som ikke forstyrret driften. Vi hadde 18 planlagte spenningsavbrudd i anleggsperioden, og alt gikk heldigvis smertefritt, sier Hällström.

I løpet av anleggsperioden måtte montørene blant annet strekke 4200 meter kabel og montere 80 gassisolerte endemuffer. I anleggsperioden var det parallell drift på begge stasjonene, og en trinnvis utfasing av gammelt anlegg.

FREMTIDSRETTET
Sandvik-konsernet har investert store beløp for å få en topp moderne og høyeffektiv kraftforsyning til anlegget sitt i Sandviken. Det nye anlegget blir mer driftssikkert, og har kapasitet for framtidige utvidelser av fabrikkanlegget.

Fordelen med å bygge koplingsstasjonen inn i et gassisolert bygg (GIS) er at det kan bygges mer kompakt og trenger om lag 70 prosent mindre plass enn en utendørs luftavkjølt stasjon. Et GIS-anlegg gir også mulighet for å kjøre med høyere spenningsnivåer, noe som er gjort i Sandviken. Ifølge Hällström er anleggets nominelle spenningsnivå økt fra 72 til 145 kV.

­ – Dette har vært et meget givende prosjekt for oss. Vi har fått mulighet til å påvirke de tekniske løsningene i anlegget, som må betegnes som en av de flotteste og mest moderne GIS-stasjoner i Sverige, sier Hällstrom.