bilde-betongmast-bane-nor

Ny kontrakt med Bane Nor

Otera har inngått kontrakt med Bane Nor om rivning av betongmastlinje mellom Øye og Sira.

Bane Nor, som er et statelig foretak med ansvar for den nasjonale jernbane-strukturen, har tildelt Otera kontrakten med å rive en gammel 66 kV betong-mastlinje mellom Øye transformatorstasjon i Kvinesdal og Sira omformerstasjon i Flekkefjord.

Prosjektet er en totalentreprise og omfatter demontering av fasetråder og riving av ca. 160 master. Arbeidet starter opp i august og vil pågå i ca. 1 år fremover. Otera ser frem til et spennende prosjekt og godt samarbeid med Bane Nor, underentreprenører og alle grunneiere i området.

Otera opplever Bane Nor som en fremoverlent kunde og vi ønsker å kunne være med å bidra i utbyggingen av infrastrukturen innenfor samferdsel og jernbane. Derfor har vi involvert oss i mange spennende forespørsler innenfor dette fagområdet.