5813_otera_sverige_0748-kopi

Har lagt 290 kilometer kabler i Stockholm

Otera er en viktig bidragsyter til Sveriges største kabelprosjekt Stockholms Strøm.

Til sammen har Otera lagt 290 kilometer kabler i og rundt den svenske hovedstaden.

Stockholms Strøm er et omfattende og viktig prosjekt hvor Svenska Kraftnät og nettleverandørene Vattenfall og Ellevio samarbeider for å forsterke og fornye strømnettet i Stockholmsregionen. 20 kommuner berøres av arbeidet som etter planen skal pågå frem til 2027. Den totale kostanden er anslått til 7 milliarder svenske kroner.

BLANT DE STØRSTE
– Vi er blant entreprenørene som er størst på kabellegging i Stockholms Strøm. Så langt har vi vunnet tre anbudskontrakter for Stockholms Strøm, og fire anbudskontrakter i tilknytning til dette prestisjeprosjektet. Kontraktene utgjør en samlet verdi på cirka 300 millioner kroner, sier Henrik Bolinder, prosjektleder i Otera.

Det største delprosjektet, i både omfang og verdi, er en fire kilometer lang 245 kilovoltkabel mellom Bredäng og Solberga. Dette er en viktig lengde for Stockholm fordi kabelen går tvers gjennom byen og binder sammen den nordlige og den sørlige delen av hovedstaden.

– Alle delprosjektene vi er involvert i er svært komplekse. Vi jobber i et urbant miljø med mye trafikk og mange innbyggere som må tas hensyn til. Dessuten opererer vi med et nettverk av egne ansatte og ulike samarbeidspartnere/underentreprenører, så det er mye logistikk i forbindelse med arbeidsoppgavene våre. Vi står for alle ledd i prosessen, fra å grave grøfter og sprenge til å legge kabler, skarve, driftsette og kontrollere, sier Bolinder.