vindpark_otera-kopi

Vindparker

Otera bygger den elektrisk infrastrukturen i vindparker.

Otera legger alt av høyspent- og lavspentkabler internt i vindparken, og vi legger fiberkabler og sørger for terminering.

Vi tar oss av jording, måling og dokumentasjon. Otera bygger også tilførselslinjer og kabler frem til vindparkene.