20131106_7417-kopi

Stasjoner

Otera tilbyr bygging og vedlikehold av stasjonsanlegg.

Vi sørger for å installere elektriske høyspentanlegg med tilhørende styringssystemer, og vi leverer utvidelser i eksisterende stasjonsanlegg.

Vi gjennomfører bryterrevisjoner, og utfører endeavslutninger og skjøting av kabler på alle spenningsnivåer - opp til og med 420 kilovolt.

Otera har kompetanse innen vedlikehold av materiell og utstyr som benyttes i stasjonsanlegg over hele Norge.