20130612_4882-kopi

Distribusjonsnett

Otera leverer montasjetjenester til nettselskaper i Norge og Sverige. Vi planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg.

Enten det er linjer eller kabelanlegg, så har Otera kompetansen og erfaringen til å bygge topp moderne høyspent- og lavspentanlegg. Vi står også for ombygging og rehabilitering - samt drift og vedlikehold - av eksisterende anlegg.

Vi gjennomfører inspeksjoner og befaringer, og har nødvendig mannskap i beredskap for å sikre rask respons ved feilsituasjoner.

Otera tilbyr sakkyndig driftsleder for å oppfylle myndighetskrav som teknisk fagansvarlig.

Vi har også erfaring med å levere anlegg for landstrøm i havner.