Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig. Vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

Høyspent og lavspent
Elkraft planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg. I disse produktene inngår bygging, drifting og vedlikehold av transformatorstasjoner, linjer og kabler på spenningsnivå opp til og med 420 kV. Otera tilbyr disse tjenestene hovedsakelig i Norge og Sverige, men også i andre deler av verden.

Drift og vedlikehold
Foruten prosjekter, leverer Otera også drift og vedlikeholdstjenester i både regional- og distribusjonsnettet i Hordaland, Rogaland, Agder, Telemark og Buskerud. Gjennom disse leveransene har Otera utviklet solid kompetanse til å håndtere store mannskapsstyrker i forbindelse med regionale feilsituasjoner i nettet.

Sterkt fagmiljø
Otera tilbyr et av de fremste fagmiljøene på bygging av linje, kabel og stasjonsanlegg.

Regionalnett

Otera utfører en rekke oppgaver på linjer og stasjonsanlegg på alle spenningsnivåer - opp til og med 420 kilovolt.

Les mer

Distribusjonsnett

Otera leverer montasjetjenester til nettselskaper i Norge og Sverige. Vi planlegger, bygger og drifter høyspent- og lavspentanlegg.

Les mer

Kontaktpersoner elkraft

geir_aabel_1269-(1)

Geir Aabel

Direktør elkraft
(+47) 905 81 819
klas_urban_hilberth

Klas-Urban Hilberth

Administrerende direktør Otera AB
(+46) 76 845 49 25