Vi er Otera

Vi bygger og drifter infrastruktur for elkraft og samferdsel i Norge.

Mer om Otera

Elkraft

Otera har mer enn 100 års erfaring innen elkraft. Hva som er moderne endrer seg stadig, men vi har endret oss tilsvarende og leverer fortsatt topp moderne løsninger.

MER OM ELKRAFT

Samferdsel

Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane.

MER OM SAMFERDSEL

Aktuelt og presse

Video Youtube