Meld inn feil på veilys i Hedmark


Les mer


Sikkerhet for de ansatte er viktigere enn noe annet

Otera er et selskap der ansatte skal være minst like friske når de går hjem, som da de kom på jobb. Vårt HMS-slagord "Hver Medarbeider Sikkert hjem" understreker nettopp dette. Vi kan ikke akseptere at folk skader seg på jobben.

Vårt mål er:

0
Null
ulykker

I Otera har vi fire grunnleggende verdier

Nærhet

Vi skal utvikle, stille opp og være tilgjengelige for våre kunder.

Troverdighet

Vi skal være til å stole på og levere som forventet.

Handlekraft

Vi skal være profesjonelle, skape resultater og være lønnsomme.

Nytenkning

Vi skal være løsningsorienterte, fleksible og innovative.